Coșul meu

Fapte amendabile in cazul nerespectarii legislatiei Fiscale

Nerespectarea legislaţiei ce fiscalizează activităţile comerciale poate avea repercusiuni grave asupra activităţii operatorilor economici. Ne dorim să nu te intereseze informaţiile de mai jos, dar credem în acelaşi timp că pentru a putea respecta legea, este necesară cunoaşterea ei. Informaţiile de mai jos sunt utile, pe de o parte pentru evaluarea riscurilor la care ai putea decide să te expui la un moment dat, iar pe de altă parte, pentru a putea purta un dialog constructiv cu reprezentaţii instituţiilor statului. Selecţie din OUG 91/2014
Fapte amendabile
Comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat; De la 8.000 la 10.000 lei si confiscarea veniturilor
Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (8); De la 10.000 la 15.000 lei si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor; fără avertisment
Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale; De la 10.000 la 15.000 lei si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor; fără avertisment
Neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului; De la 10.000 la 15.000 lei si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni; fără avertisment
Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; De la 10.000 la 15.000 lei ; suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni; fără avertisment
Emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz; De la 2.000 la 4.000 lei
Neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; De la 800 la 1.500 lei
Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11); De la 2.000 la 4.000 lei
Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale; De la 2.000 la 4.000 lei
Încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d); Art. 4 alin. (12) Utilizatorii a.m.e.f. sunt obligaţi: a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor; c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor; De la 40.000 la 60.000 lei

Lasă un răspuns