Fapte amendabile in cazul nerespectarii legislatiei Fiscale

Nerespectarea legislaţiei ce fiscalizează activităţile comerciale poate avea repercusiuni grave asupra activităţii operatorilor economici. Ne dorim să nu te intereseze informaţiile de mai jos, dar credem în acelaşi timp că pentru a putea respecta legea, este necesară cunoaşterea ei. Informaţiile de mai jos sunt utile, pe de o parte pentru evaluarea riscurilor la care ai putea decide să te expui la un moment dat, iar pe de altă parte, pentru a putea purta un dialog constructiv cu reprezentaţii instituţiilor statului. Selecţie din OUG 91/2014    
Fapte amendabile Amenda
  Comercializarea  de  către  operatorii  economici  a  aparatelor  de marcat  electronice  fiscale  fără  a  deţine  autorizaţia  prevăzută  de prezenta ordonanţă de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de   unităţi   acreditate   pentru   comercializare   a   unui   distribuitor autorizat; De la 8.000 la 10.000 lei si confiscarea veniturilor
  Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (8); De la 10.000 la 15.000 lei  si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor; fără avertisment
  Neemiterea   bonului   fiscal   pentru   toate   bunurile   livrate   sau serviciile  prestate  ori  emiterea  de  bonuri  cu  o  valoare  inferioară celei reale; De la 10.000 la 15.000 lei si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor; fără avertisment
  Neîntocmirea  de  documente  justificative  pentru  sumele  de  bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu  amănuntul  şi  a  serviciilor  efectuate  către  populaţie  sau  cele utilizate pentru a acorda rest clientului; De la 10.000 la 15.000 lei si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni; fără avertisment
  Neîndeplinirea  obligaţiei  operatorilor  economici  de  a  se  dota  cu aparate  de  marcat  electronice  fiscale,  achiziţionate  numai  de  la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; De la 10.000 la 15.000 lei ; suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni; fără avertisment
  Emiterea  bonului  fiscal  conţinând  date  eronate,  altele  decât  cele prevăzute  la  lit.  c),  sau  fără  ca  acesta  să  conţină  toate  datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz; De la 2.000 la 4.000 lei
  Neînmânarea    bonului    fiscal    clientului    de    către    operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; De la 800  la 1.500 lei
  Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale  a  obligaţiei  de  a  afişa  anunţul  de  atenţionare  prevăzut  la art. 1 alin. (11); De la 2.000 la 4.000 lei
  Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale; De la 2.000 la 4.000 lei
  Încălcarea de  către  utilizatorii  aparatelor  de  marcat  electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d); Art.   4   alin.   (12)   Utilizatorii   a.m.e.f.   sunt obligaţi: a) să folosească numai consumabile de tipul şi   cu   caracteristicile   tehnice   prevăzute   în manualul de utilizare a aparatului respectiv; b)  să  folosească  numai  consumabile  care asigură   menţinerea   lizibilităţii   datelor   pe perioada  de  arhivare  prevăzută  de  prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor; c)  să  solicite  distribuitorului  autorizat  de  la care    a    cumpărat    aparatul    sau    unităţii acreditate     completarea     manualului     de utilizare    cu    informaţii    privind    tipul    şi caracteristicile   tehnice   ale   consumabilelor, dacă   manualul   de   utilizare   a   aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; d)  să  încheie  cu  furnizorii  consumabilelor contracte  ferme  conţinând  clauze  de  livrare numai   a   consumabilelor   de   tipul   şi   cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de   utilizare,   care   să   asigure   menţinerea lizibilităţii  datelor  pe  perioada  de  arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze    privind    daunele    la    care    sunt îndreptăţiţi  utilizatorii  în  cazul  nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor; De la 40.000 la 60.000 lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *