Coșul meu

Ordinul de Ministru nr.159 din 2015

Mai jos găseşti Ordinul de Ministru nr.159 din 2015 prin care se reglementează obligaţia agenţilor economici de a informa clienţii cu privire la obligaţia emiterii bonului fiscal.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN pentru stabilirea modelului și conținutului anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de respectare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1 Se aprobă modelul și conținutul anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de respectare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 (1) Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligația, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, afișează anunțul prevăzut la art.1 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în așa fel încât să fie vizibil clienților. (2) Operatorii economici care desfășoară activități comerciale în unități de tip restaurant, bar, discotecă, club, și altele asemenea, asigură informarea clienților și prin tipărirea anunțului de atenționare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziția acestora, ori prin alte mijloace, astfel încât, la fiecare masă destinată clienților, aceștia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunțul de atenționare.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. București ……………………………..

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE DARIUS -BOGDAN VÂLCOV

Lasă un răspuns